Nursing Education Project Module 1 – Overview of Childhood Cancer

Nursing Education Project

Module 1 – Overview of Childhood Cancer

“Overview of Childhood Cancer “ is the first module in the Pediatric Oncology Nursing Course project. These modules are a collaborative effort led by the SEAPHO* Nursing Committee.   The learning objectives for this module are to:

  • Identify the basic principles of cancer and its causes
  • Compare the differences between childhood and adult cancers
  • Describe methods for diagnosing childhood cancer
  • Discuss the most common types of cancers in infants, children, and adolescents
  • List different modalities used to treat pediatric malignancies

Click here to download the module

 

Chuyên đề “Tổng quan ung thư nhi” là chuyên đề đầu tiên trong chương trình Huấn luyện Điều dưỡng Ung thư Nhi khoa. Các chuyên đề này được thực hiện bởi Hội đồng Điều dưỡng SEAPHO*.  Nội dung bài giảng này bao gồm:

  • Nhận biêt các nguyên lý cơ bản và nguyên nhân của ung thư
  • So sánh sự khác nhau giữa ung thư trẻ em và ung thư người lớn
  • Mô tả các phương pháp chẩn đoán ung thư trẻ em
  • Thảo luận về các bệnh ung thư thường gặp ở nhũ nhi, trẻ nhỏ và trẻ lớn
  • Liệt kê các phương thức điều trị bệnh lý ác tính ở trẻ em

Nhấp vào đây để tải bài giảng xuống

 

Click here to return to the Nursing Education Project page and more training modules.